Hvad er effektiv rente?

Hvad er effektiv rente?

Et uddøende udtryk der stort set alle steder er erstattet af nominel årlig rente.

Men effektiv rente betyder de samlede faktiske renteomkostninger pr. år korrigeret for antal rentetilskrivninger.